PROIECTELE
NOASTRE

SUSȚINEM

proiecte în domeniul educației civice și juridice și participarea tinerilor

MAPAREA EDUCAŢIEI CIVICE ÎN EUROPA

Centrul Rațiu pentru Democrație este partenerul din România al inițiativei Maparea educației civice în Europa, un program-cheie al organizației pan-europene non-profit, THE CIVICS Innovation HubÎmpreună cu ceilalți parteneri din regiune, contribuim la identificarea principalilor actori din domeniul educației civice din 21 de țări din Europa – atât non-formală, cât și informală. Proiectul își propune să identifice subiectele abordate, grupurile sociale vizate și eventualele modalități de cooperare. Urmărește, de asemenea, să analizeze nevoile acestor organizații, pentru a le susține în misiunea lor de a sprijini societatea civilă din Europa. Datele vor fi puse la dispoziția publicului în forma unei hărți interactive, care va include şi o analiză a întregii rețele. O serie de rapoarte – naționale și comparative – vor fi publicate și pe blogul Raţiu Forum. Mai multe detalii sunt disponibile aici.

LEGAL ACADEMY

Centrul Rațiu pentru Democrație s-a alăturat în 2019 proiectului Legal Academy al Asociației Voci pentru Democrație și Justiție (VeDem Just Association), aducând împreună 30 de elevi din România pentru a participa la un atelier de educație juridică și la o școală de vară. Printr-o serie de activități aplicate, participanții au dobândit abilități de argumentare și cunoștințe despre probleme precum infracțiunile informatice, bullying, efectele consumului de droguri, respectiv despre drepturile și responsabilitățile pe care le au. În cadrul aceluiași proiect, 20 de profesori au luat parte la un atelier pe tema predării educației juridice. Proiectul urmărește să educe tânăra generație și să îi stimuleze pe tineri să acționeze ca cetățeni responsabili.

CHANGE ARCHITECTS

Change Architects este o inițiativă a Asociației All Grow Romania și urmărește să creeze o comunitate în care tinerii devin “arhitecții” propriului viitor. Ecosistemul proiectului stimulează tinerii dornic să producă o schimbare și creează un efect de multiplicare în comunitățile în care aceștia sunt activi, implicând deopotrivă elevii și profesorii. În 2019, Centrul Rațiu pentru Democrație a devenit partener al Innovative Teacher’s Accelerator, o componentă a proiectului Change Architects, dedicată profesorilor. Un grup de 12 cadre didactice din comunități diferite din România a luat parte la un atelier de trei zile, în cadrul căruia au dezvoltat o strategie și un plan de acțiune pentru extinderea proiectelor coordonate de elevi. Profesorii au fost astfel capacitați să creeze schimbare în clase, școli și comunități.

ARHIVA
PROIECTELOR

Unul din cele mai vechi programe ale CRD, Clubul de Debate Ion Rațiu le-a oferit tinerilor un cadru pentru dezvoltarea personală, în care au învățat să vorbească în public și să aplice gândirea critică. Proiectul a început în 2006 și 530 de adolescenți au participat la activitățile Clubului. Peste 60 de tineri au luat parte la activitățile din 2019, care au inclus peste 500 de ore de ateliere, prezentări și dezbateri. 

Un proiect dezvoltat inițial de Clubul de Debate Ion Rațiu, Ignoranța Face Victime avea scopul de a crește nivelul de conștientizare în ceea ce privește bullying-ul și de a capacita membrii comunității cu mecanisme de combatere și intervenție. Adresat studenților, părinților și profesorilor, proiectul a avut o componentă dedicată mecanismelor de intervenție cu o abordare de tip storytelling, concentrată pe experiențe reale. Un ghid a fost creat în cadrul inițiativei, cuprinzând relatări despre experiențe și recomandări de soluții. O piesă de teatru despre violența fizică și emoțională a fost de asemenea produsă, cu implicarea tinerilor ca actori.
 

Premiul Ducelui de Edinburgh este un program educațional recunoscut internațional și urmărește dezvoltarea personală a tinerilor. Centrul Rațiu pentru Democrație a fost acreditat ca unitate operațională pentru Premiu, oferindu-le sprijin tinerilor pentru a-și descoperi punctele forte și pentru a-și îndeplini obiectivele stabilite în cadrul proiectului. Acestea au vizat dezvoltarea de noi abilități, voluntariatul, activitățile fizice și experiențele de tip aventură.